Utilfredshed med sænkning af reparationsgrænsen

Den netop indgåede finanslovsaftale mellem Venstre-regeringen, Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti betyder en genindførelse reparationsgrænsen på 65 procent. Det skaber stor utilfredshed og ærgrelse hos diverse autoerhverv, der mener, at det er en ulogisk og direkte beskæftigelseshæmmende lov. Håndværksrådet, SKAD og Autobranchen Danmark går forrest i protesterne mod finanslovsaftalens fastholdelse af den lave reparationsgrænse.

Med denne lovændring må trafikskadede biler aflives, hvis prisen på reparationen overstiger 65 procent af bilens handelsværdi inden trafikskaden. Det er ifølge chefkonsulent i Håndværksrådet en aflivning af en masse levedygtige biler. ”Det er ærgerligt, at regeringen sammen med resten af blå blok vælger at lade reparationsgrænsen på trafikskadede biler falde til 65 procent ved årsskiftet. Dermed totalskader man administrativt ca. 3000 biler, som ud fra et miljøhensyn burde være repareret. Samtidig skrotter man reelt en lang række arbejdspladser og lærepladser i autoreparationsbranchen,” lyder det fra Lars Magnus Christensen. Ifølge Christensen totalskader forligspartierne omkring 3000 levedygtige biler, hvilket både går ud over miljøet og beskæftigelsen i autobranchen.

En enorm miljøbelastning

Genindførslen af reparationsgrænsen på 65 procent er særdeles miljøskadeligt, idet cirka 3000 biler efter sigende vil blive skrottet og dermed erstattet med ny-producerede biler, sådan lyder en del af kritikken fra flere stemmer i debatten. I de to foregående år, 2014 og 2015 har grænsen for, hvornår en bil kvalificerer sig til reparation frem for totalskademærkning ligget på 75 procent af bilens værdi før skaden.

At der overhovedet eksisterer en reparationsgrænse fastlagt af politiske forligsparter, skaber under hos Lars Magnus Christensen. ”Reparationsgrænsen er i forvejen en politisk fastsat og unaturlig grænse for, hvor skadet en bil må være for at blive repareret. Hvad værre er, så sættes reparationsgrænsen per 1. januar 2016 ned til 65 pct., hvilket vil medføre endnu større bilspild og dermed øget CO2-belastning, når nye biler produceres til erstatning for de knap 3000 ekstra skrottede biler, som sænkingen vil medføre sammenlignet med i dag,” udtaler Christensen.

Tabte arbejdspladser

Direktør for AutoBranchen Danmark, Jens Brendstrup mener ligesom Håndværksrådet, at en fastholdelse af reparationsgrænsen på 75 procent havde gavnet både miljøet og beskæftigelsen. ”Vi konstaterer med betydelig skuffelse, at en ændring af reparationsgrænsen ikke er en del af regeringens finanslov. Det undrer os, da en fastholdelse af den højere grænse for, hvornår en beskadiget bil skal erklæres totalskadet er en nem, effektiv og billig måde at genskabe de arbejdspladser, som er gået tabt på landets autoværksteder. Derudover er der en markant miljøforbedring forbundet med forhøjelsen af reparationsgrænsen,” fortæller Jens Brendstrup.

Autobranchen Danmark har i samarbejde med øvrige aktører fra autoerhvervet for nylig præsenteret regeringen for en rapport, der dokumenterer den positive effekt forhøjelsen af reparationsgrænsen har haft på beskæftigelsen de to foregående år. Det fremgår af dokumentationen, at grænsen på 75 procent har skabt et stort antal jobs på Danmarks autoværksteder, og at en tilbagevending til 65 procent vil være lig med en nedlæggelse disse arbejdspladser.  ”Med regeringens ambitioner om at skabe vækst og jobs er det uforståeligt, at man ikke har fastholdt grænsen på de 75 procent i finansloven for 2016,” fastslår Jens Brendstrup, der ufortrødent fortsætter arbejdet med at få budskabet til at sive igennem til politikerne på Christiansborg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *